Novinky » Značení vozidel převážející odpady

Nové typy Značení vozidel převážející odpady

A

Dne 1.11.2008 vstupuje v platnost vyhláška č.374/2008 Sb. která ukládá dopravcům novou povinnost při označování vozidel. 

Citace z uvedené vyhlášky:

§ 2
Označení motorových vozidel přepravujících odpad

(1) Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose.
U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

Námi vyráběné tabulky splňující požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů:


24_01.ai

24_02.ai